Pelletkachels: nu goedkoper!

Door subsidie is het nu nog leuker om een pelletkachel te kopen!

Misschien heeft u het al voorbij zien komen in de media: dit jaar is er een subsidieregeling op pelletkachels. Hoe dit nu precies werkt, heb ik voor u uitgezocht.
Want als u toch al overwoog om een pelletkachel aan te schaffen, is dat nu extra leuk!

Collage pelletkachels Klus en Vlam

Duurzame energie
De overheid wil het verbruik van duurzame energie stimuleren, waardoor er minder gas gebruikt wordt en de CO2-uitstoot teruggedrongen wordt. Zoals u kunt lezen in een eerder blog ‘Duurzaam genieten’ is een pelletkachel een duurzame manier om uw huis te verwarmen.
Met een subsidieregeling wordt het financieel aantrekkelijker gemaakt om zelf duurzame energie op te wekken.

De subsidie waar het hier om gaat, heeft de naam Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) gekregen en kunt u krijgen na de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels, maar dus ook na de aankoop van een pelletkachel. In deze blog richt ik me alleen op de pelletkachels.

In de meeste gevallen € 500 subsidie
Aan pelletkachels is een subsidiebedrag van meestal € 500 verbonden. De subsidie is namelijk gekoppeld aan het vermogen; per kW vermogen bedraagt de subsidie € 50. Bij een kachel die geen warmte overdraagt aan een vloeistof (dus alleen warme lucht geeft, dit zijn de meest gebruikte pelletkachels) is het minimale subsidiebedrag € 500. Aangezien de meest gangbare pelletkachels stoppen bij een vermogen van 9kW, zal die € 500 meestal dan ook het eindbedrag zijn.
Voor pelletkachels die ook warmte overdragen aan een vloeistof (bijvoorbeeld de zogenaamde pelletcvketel) is het minimumbedrag € 1.400. Het investeringsbedrag is daarbij een stuk hoger, net als het effect op het gasverbruik en de CO2-uitstoot.

Pellets voor pelletkachel Klus en Vlam

Let op: Binnen drie maanden na aanschaf regelen! En andere voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie is het uiteraard nodig dat u een pelletkachel koopt. Verder is het van belang dat u binnen drie maanden na de aanschaf de subsidie aanvraagt én dat u de kachel niet vóór 1 januari 2016 heeft aangeschaft. Verder dient de koopovereenkomst op uw naam te staan.
De pelletkachel moet zeker tot een jaar na de subsidiebeslissing blijven staan en binnen 12 maanden na het verstrekken van de subsidie in gebruik worden genomen.

Daarnaast zijn er nog een aantal technische vereisten:
– de pelletkachel heeft een gesloten voorkant,
– de kachel voldoet aan de norm EN 14785,
– de pelletkachel heeft een vermogen tussen de 5kW en de 500kW,
– de kachel heeft een minimaal warmterendement hebben van 85% en
– voldoet aan bepaalde technische eisen met betrekking tot de uitstoot.

Dit zijn allemaal technische voorwaarden waar het overgrote deel van de pelletkachels aan voldoet en ook de daarboven vermeldde voorwaarden rondom de aanschaf zou niet snel tot moeilijkheden leiden.

Het budget van dit jaar en daarna
Voor dit jaar is er een totaal budget voor de ISDE vastgesteld op € 70 miljoen. Als u een aanvraag indient en het budget is op, krijgt u dit middels een brief te horen en bent u in de gelegenheid om opnieuw een aanvraag in te dienen. Indien er volgend jaar weer een budget beschikbaar komt, komt u in aanmerking van een vergoeding uit dat budget. Hierbij komt dan de voorwaarde dat u binnen drie maanden na aanschaf de subsidie moet aanvragen, te vervallen.
Het is natuurlijk handiger om het hier niet op aan te laten komen en als u toch van plan bent om een pelletkachel te kopen hier niet te lang mee te wachten.
De verwachting is trouwens dat de komende jaren (tot en met 2020) ieder jaar een budget vastgesteld wordt voor deze subsidie.

Al met al een leuke regeling die misschien kan helpen om toch die stap te zetten om een pelletkachel aan te schaffen. De pelletkachel geefteen heerlijke, duurzame warmte. En dat kan nu met een korting van € 500. Dat maakt het nog lekkerder!

Klus en Vlam verkoopt zelf trouwens geen pelletkachels. Er zijn echter voldoende aanbieders in Noord-Holland, maar ook in andere provincies, waar u pelletkachels kunt kopen. Indien gewenst kan Klus en Vlam met u meedenken welke winkel voor u handig is om heen te gaan.
Klus en Vlam kan uiteraard wel betrokken worden bij de installatie en het latere onderhoud.

Aan deze blog zijn rechten te ontlenen. Meer informatie kunt u vinden in de Staatscourant.

www.klusenvlam.nl, info@klusenvlam.nl of 06 507 363 18.