Alle berichten van admin

Pelletkachels: nu goedkoper!

Door subsidie is het nu nog leuker om een pelletkachel te kopen!

Misschien heeft u het al voorbij zien komen in de media: dit jaar is er een subsidieregeling op pelletkachels. Hoe dit nu precies werkt, heb ik voor u uitgezocht.
Want als u toch al overwoog om een pelletkachel aan te schaffen, is dat nu extra leuk!

Collage pelletkachels Klus en Vlam

Duurzame energie
De overheid wil het verbruik van duurzame energie stimuleren, waardoor er minder gas gebruikt wordt en de CO2-uitstoot teruggedrongen wordt. Zoals u kunt lezen in een eerder blog ‘Duurzaam genieten’ is een pelletkachel een duurzame manier om uw huis te verwarmen.
Met een subsidieregeling wordt het financieel aantrekkelijker gemaakt om zelf duurzame energie op te wekken.

De subsidie waar het hier om gaat, heeft de naam Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) gekregen en kunt u krijgen na de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels, maar dus ook na de aankoop van een pelletkachel. In deze blog richt ik me alleen op de pelletkachels.

In de meeste gevallen € 500 subsidie
Aan pelletkachels is een subsidiebedrag van meestal € 500 verbonden. De subsidie is namelijk gekoppeld aan het vermogen; per kW vermogen bedraagt de subsidie € 50. Bij een kachel die geen warmte overdraagt aan een vloeistof (dus alleen warme lucht geeft, dit zijn de meest gebruikte pelletkachels) is het minimale subsidiebedrag € 500. Aangezien de meest gangbare pelletkachels stoppen bij een vermogen van 9kW, zal die € 500 meestal dan ook het eindbedrag zijn.
Voor pelletkachels die ook warmte overdragen aan een vloeistof (bijvoorbeeld de zogenaamde pelletcvketel) is het minimumbedrag € 1.400. Het investeringsbedrag is daarbij een stuk hoger, net als het effect op het gasverbruik en de CO2-uitstoot.

Pellets voor pelletkachel Klus en Vlam

Let op: Binnen drie maanden na aanschaf regelen! En andere voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie is het uiteraard nodig dat u een pelletkachel koopt. Verder is het van belang dat u binnen drie maanden na de aanschaf de subsidie aanvraagt én dat u de kachel niet vóór 1 januari 2016 heeft aangeschaft. Verder dient de koopovereenkomst op uw naam te staan.
De pelletkachel moet zeker tot een jaar na de subsidiebeslissing blijven staan en binnen 12 maanden na het verstrekken van de subsidie in gebruik worden genomen.

Daarnaast zijn er nog een aantal technische vereisten:
– de pelletkachel heeft een gesloten voorkant,
– de kachel voldoet aan de norm EN 14785,
– de pelletkachel heeft een vermogen tussen de 5kW en de 500kW,
– de kachel heeft een minimaal warmterendement hebben van 85% en
– voldoet aan bepaalde technische eisen met betrekking tot de uitstoot.

Dit zijn allemaal technische voorwaarden waar het overgrote deel van de pelletkachels aan voldoet en ook de daarboven vermeldde voorwaarden rondom de aanschaf zou niet snel tot moeilijkheden leiden.

Het budget van dit jaar en daarna
Voor dit jaar is er een totaal budget voor de ISDE vastgesteld op € 70 miljoen. Als u een aanvraag indient en het budget is op, krijgt u dit middels een brief te horen en bent u in de gelegenheid om opnieuw een aanvraag in te dienen. Indien er volgend jaar weer een budget beschikbaar komt, komt u in aanmerking van een vergoeding uit dat budget. Hierbij komt dan de voorwaarde dat u binnen drie maanden na aanschaf de subsidie moet aanvragen, te vervallen.
Het is natuurlijk handiger om het hier niet op aan te laten komen en als u toch van plan bent om een pelletkachel te kopen hier niet te lang mee te wachten.
De verwachting is trouwens dat de komende jaren (tot en met 2020) ieder jaar een budget vastgesteld wordt voor deze subsidie.

Al met al een leuke regeling die misschien kan helpen om toch die stap te zetten om een pelletkachel aan te schaffen. De pelletkachel geefteen heerlijke, duurzame warmte. En dat kan nu met een korting van € 500. Dat maakt het nog lekkerder!

Klus en Vlam verkoopt zelf trouwens geen pelletkachels. Er zijn echter voldoende aanbieders in Noord-Holland, maar ook in andere provincies, waar u pelletkachels kunt kopen. Indien gewenst kan Klus en Vlam met u meedenken welke winkel voor u handig is om heen te gaan.
Klus en Vlam kan uiteraard wel betrokken worden bij de installatie en het latere onderhoud.

Aan deze blog zijn rechten te ontlenen. Meer informatie kunt u vinden in de Staatscourant.

www.klusenvlam.nl, info@klusenvlam.nl of 06 507 363 18.

Schoorsteenvegen – hoe zit dat nu?

U heeft het vast wel eens meegemaakt. Er komt een man aan de deur die zegt dat hij schoorsteenveger is en uw schoorsteen wil vegen. Volgens hem is dit zeker één keer per jaar nodig. U gaat hier niet op in, want zo’n man aan de deur, hoe betrouwbaar is dat? Is hij te vertrouwen, heeft hij wel verstand van schoorsteenvegen en is het überhaupt wel nodig?
Als u een pelletkachel, houtkachel of allesbrander heeft, zult u eerder denken dat het noodzakelijk is, dan wanneer u uw huis stookt met een CV-ketel.
Maar hoe zit het nu eigenlijk?
2015-09-14 schoorsteenvegertje
Waarom is het nu nodig om de schoorsteen te laten vegen?
Bij het stoken van hout, olie of – in sporadische gevallen – kolen komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen daar een zeer brandbare, teerachtige laag. Wanneer de temperatuur in het rookkanaal hoog oploopt – en dit gebeurt al snel bij het stoken van een kachel – kan deze roetlaag ontbranden en een schoorsteenbrand veroorzaken.
Bij een pelletkachel wordt het verbrandingsproces elektronisch gereguleerd. Als dit echter verstoord is of bij andere soorten kachels (houtkachels, allesbranders, open haarden) kan het gebeuren dat de kachel te veel gesmoord wordt en daardoor te weinig zuurstof krijgt. Hierdoor is het verbrandingsproces onvolledig en zullen er relatief veel onverbrande deeltjes in het rookkanaal komen. Behalve dat dit kan leiden tot de genoemde schoorsteenbrand, kan de schoorsteen hierdoor ook verstopt raken, waardoor er weinig of geen trek is. Verbrandingsgassen slaan dan terug de kamer in met kans op koolmonoxidevergiftiging.
Op tijd de schoorsteen vegen is dus van belang om schoorsteenbrand en koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.
Wanneer u nu geen kachel heeft, maar uw huis verwarmt met een CV-installatie, dan is schoorsteenvegen niet nodig. Vervuiling van het rookkanaal is dan niet te verwachten. Wel is het raadzaam om bij het jaarlijks onderhoud te vragen of de monteur ook naar het rookkanaal wil kijken. Er kan namelijk altijd een verstopping ontstaan, bijvoorbeeld door een vogelnestje.

Hoe vaak moet een schoorsteen geveegd worden?
Wanneer u een kachel op hout, olie of kolen gebruikt als sfeerverwarming, zal één keer per jaar vegen voldoende zijn. Als u een dergelijke kachel gebruikt als hoofdverwarming wordt aangeraden om het rookkanaal twee keer per jaar te laten vegen.
Zoals gezegd wordt bij een pelletkachel het verbrandingsproces elektronisch gestuurd en zijn er relatief weinig onverbrande deeltjes. Ook als deze kachel als hoofdverwarming wordt gebruikt, zal eens per jaar vegen voldoende zijn.

Maar hoe zit het nu met de verzekering?
Er wordt wel gezegd dat het vooral voor de verzekering nodig is dat uw schoorsteen geveegd wordt. Ook hier ben ik ingedoken.
Een brandverzekering zal de schade van een schoorsteenbrand vergoeden wanneer er geen sprake is van nalatigheid. Om aan te tonen dat er geen sprake is van nalatigheid zullen de meeste verzekeraars inderdaad vragen om een bewijs dat de schoorsteen regelmatig geveegd is, juist omdat door het vegen van de schoorsteen het risico op een schoorsteenbrand geminimaliseerd wordt. Een factuur van deze werkzaamheden is hiervoor een gedegen bewijs. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Bij uw tussenpersoon of verzekeraar kunt u naar de polisvoorwaarden informeren.

Schoorsteenveger is in Nederland een vrij beroep, dat iedereen – met of zonder diploma – kan en mag uitvoeren. Laat daarom niet elke schoorsteenveger zomaar binnen, hoe goed zijn (of haar) praatje ook is. Het is goed om voorzichtig te zijn en eerst meer informatie in te winnen over de betreffende persoon of het bedrijf.

Freek Appel van Klus en Vlam beschikt over een diploma schoorsteenveger. Ook heeft Klus en Vlam een aansprakelijkheidsverzekering, voor het geval er toch iets mis mocht gaan. Uiteraard zijn ook alle benodigde materialen aanwezig, zoals borstels in verschillende maten.

Helemaal handig is dat Klus en Vlam het onderhoud aan uw pelletkachel kan combineren met het vegen van de schoorsteen. Twee handelingen die jaarlijks dienen te gebeuren.
Ook andere schoorstenen kan Klus en Vlam vegen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

www.klusenvlam.nl, info@klusenvlam.nl of 06 507 363 18.

Meer genieten van uw pelletkachel – zelf onderhoud

Houd zelf het onderhoud aan uw pelletkachel bij

Misschien heeft u al een pelletkachel of u overweegt er één aan te schaffen en u bent  u aan het inlezen. Hoe het ook zij; wanneer u een pelletkachel heeft, is het belangrijk om een aantal handelingen bij te houden voor het onderhoud aan uw kachel.
De meeste handelingen zijn om de twee á drie dagen nodig, andere minder vaak.
Naast dit zelf-onderhoud blijft wel een (meestal) jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw pelletkachel nodig door een ervaren monteur.

Hieronder zal ik een aantal belangrijke handelingen, die u dus zelf kunt doen, beschrijven.

De vuurpot
Bij dagelijks gebruik is het aan te raden om eens per twee á drie dagen de vuurpot leeg te kloppen en de asopvangbak uit te zuigen. Zo nodig verwijdert u ook vastzittende verbrandingsresten.
Dit schoonmaken zorgt ervoor dat u langer en meer van uw pelletkachel kan genieten.
asstofzuiger voor pelletkachel Klus en VlamTrouwens, het is wel aan te raden om voor dit onderhoud een asstofzuiger aan te schaffen. Een gewone stofzuiger kan verstopt raken door het fijne as, terwijl een asstofzuiger hier speciaal voor gemaakt is.

 

 

vies ruitje (raam) pelletkachel Klus en VlamHet ruitje
Maak het ruitje van de pelletkachel zeker één keer in de week aan de binnenkant schoon.
Dit kunt u doen met keukenpapier dat een beetje nat is gemaakt. Wanneer er een bruine film over het glas schoon ruitje (raam) pelletkachel Klus en Vlamblijft, kunt u een beetje as gebruiken of een speciale kachelruitreiniger.
Zo kunt u weer goed van uw kachel genieten.

 

Het pelletreservoir
Check om de dag of er nog genoeg pellets in het reservoir zitten.
Een pelletkachel geeft ook zelf een signaal als hij bijgevuld moet worden, maar behalve bijvullen moet u dan ook het apparaat uit de alarmfase halen. Dit is goed te doen, maar op tijd bijvullen is nog makkelijker.
pellets voor pelletkachel Klus en Vlam

 

vies luchtfilter pelletkachel Klus en Vlam

Het luchtfilter
Aan de achterkant van de pelletkachel zit een luchtfilter. Deze voorkomt dat er vuil in de motor en in de interne sensor komt.
Controleer iedere twee á drie weken of dit filter schoon is. Zo nodig verwijder je aangehecht vuil. Gebruik schoon luchtfilter pelletkachel Klus en Vlamhiervoor een penseel of een vochtige doek.
Let op: doe dit wel voorzichtig om beschadigingen te voorkomen.
Op de foto’s zie je heel goed het verschil tussen voor en na het schoonmaken.

 

Jaarlijks onderhoud
Naast deze handelingen, die u zelf kunt doen, heeft uw pelletkachel ook ieder jaar groot onderhoud nodig. Gemakshalve praten we over jaarlijks onderhoud, maar u kunt er ook van uitgaan dat onderhoud nodig is na 2000 branduren. In de meeste gevallen is dit ongeveer na een jaar, tenzij u de kachel heel vaak of juist heel weinig aan heeft.
Wat trouwens ook ieder jaar nodig is – al is het maar voor de verzekering én voor uw eigen geruststelling – is het vegen van uw schoorsteen.
En wist u dat Klus en Vlam beide handelingen gecombineerd bij u kan uitvoeren? Bel of mail gerust voor een afspraak of overleg.
(www.klusenvlam.nl )

Duurzaam genieten van warmte

De zomer is voorbij, de herfst is echt begonnen.
Vroeger was rond deze tijd de meeste oogst verwerkt en opgeslagen. Niet alleen voedsel, maar ook van hout werd een voorraad aangelegd. Hout was namelijk nodig voor vuur als kook- en warmtebron en warmte behoort tot de primaire levensbehoeften.
Nog steeds kunnen we niet zonder warmte, maar door de CV van tegenwoordig staan we daar amper bij stil. Maar wist je dat op een heel duurzame manier warmte kan brengen in je huis?

Een CV gebruikt aardgas om je huis te verwarmen. Dit is een fossiele brandstof die wereldwijd op dreigt te raken. Dat duurt nog even, maar toch. De voorraad is gewoon beperkt. Bovendien komt er bij het verbranden heel veel CO2 in de lucht. Deze CO2 zorgt voor verzuring en draagt zo bij aan het opwarmen van de aarde. Je huis anders verwarmen kan een heel belangrijke stap zijn voor het verlagen van de CO2 uitstoot.

Vroeger maakte men vuur om hun grot, tent en later ook hun huis te verwarmen. Of eigenlijk maakte men vuur om te koken en verwarmde dit ook meteen hun woning.
Het grote voordeel van het verbranden van hout voor verwarming is dat dit grotendeels CO2 neutraal is. Dat geldt tenminste als je duurzaam geteeld hout gebruikt. Hierbij worden nieuwe bomen geplant voor iedere boom die wordt omgehakt. Het is namelijk zo dat het voor de CO2 uitstoot niet uitmaakt of een boom afsterft en wegrot of dat je deze verbrandt. Er komt evenveel CO2 vrij. En die nieuw geplante bomen, nemen tijdens hun groei deze CO2 weer op. CO2 neutraal, dus.

Als je eraan denkt om in deze tijd met vuur je huis te verwarmen, denk je waarschijnlijk als eerste aan een open haard. Een open haard heeft echter als groot nadeel dat veel warmte via de schoorsteen verdwijnt. Er is maar een warmteopbrengst van 10%. En dus moet je wel heel veel hout verbranden om je huiskamer aangenaam warm te krijgen.
Een houtkachel of allesbrander heeft een hoger rendement, namelijk 75 tot 80%.
Bij alle drie van deze opties is er echter ook sprake van gevaar voor de gezondheid. Er kunnen namelijk schadelijke rookgassen in de kamer komen, bij de open haard nog makkelijker dan bij de andere twee kachels. Ook zal er fijnstof en schadelijke gassen ontsnappen via de schoorsteen, waar de omgeving dan mee te maken heeft. Het komt regelmatig voor dat de buurt kan meegenieten als de allesbrander bij een van de buurtbewoners aanstaat. En dan heb ik het alleen nog maar over de geur die dan vrijkomt.
Bij een pelletkachel heb je van dit alles geen last. Deze kachel heeft een rendement van 90 tot 96%, zelfs percentages van 98% worden genoemd. Dit betekent dat alle energie die in het hout zit ook echt functioneel gebruikt wordt. Bovendien zorgen allerlei sensoren ervoor dat de kachel de gewenste temperatuur geeft, maar vooral dat het verbrandingsproces optimaal verloopt.

Pellets voor pelletkachel duurzaam Klus en VlamEen pelletkachel werkt op pellets. Dit zijn samengeperste korrels die gemaakt zijn van houtzaagsel. Hiervoor wordt afval- en snoeihout gebruikt, maar ook hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Dit duurzame hout doe je in het reservoir van de kachel.
De kachel werkt computergestuurd en is voorzien van chips en sensoren die er samen voor zorgen dat de pelletkachel optimaal brandt. Er zit zelfs een thermostaat in die zorgt voor de gewenste temperatuur en de meeste kachels zijn voorzien van een zelf instelbaar weekprogramma, zodat het enige waar je echt nog aan moet denken is dat je het reservoir regelmatig aanvult.
Wanneer je de kachel aanzet (of hij aanspringt door het ingestelde weekprogramma), worden de pellets met een soort grote schroef naar de vuurpot vervoerd. In die vuurpot zit een gloeispiraal die de pellets laat ontbranden. Allerlei sensoren zorgen ervoor dat de vuurpot steeds de juiste aanvoer krijgt van nieuwe pellets.
Een pelletkachel scheidt de warmte van de rookgassen. De warmte wordt door ventilatoren de kamer in geblazen, terwijl de rookgassen naar buiten worden afgevoerd. Hierdoor heb je dus alleen de warmte binnen. En omdat het om schoon hout gaat dat optimaal verbrand wordt, heeft de buurt geen last van jouw kachel.
Behalve dat een pelletkachel een hoger rendement heeft en duurzamer is dan een houtkachel is een pelletkachel ook makkelijker als je ‘m elke dag wilt gebruiken. Je hoeft geen hout te hakken en je kan de kachel zo instellen dat de kamer behaaglijk is als je ’s morgens beneden of uit je werk thuis komt.

Om een pelletkachel te kopen kan je bij verschillende aanbieders terecht. Er zijn veel verschillende modellen, merken en prijsklassen. Voor 750 euro kan je al een pelletkachel hebben, maar ook voor 7000 euro. Uiteraard verschilt de kwaliteit, maar ook binnen een merk kunnen de prijzen uiteenlopen, afhankelijk van welk model je mooi vindt.
Het is zelfs mogelijk om een pelletkachel-CV te kopen, die ook de radiatoren in je huis kan verwarmen en warm water levert. Ook zijn er pelletkachelfornuizen waarmee je kan koken en bakken!
Als je interesse hebt, ga dan eens kijken op internet, maar bezoek ook zeker een showroom. Wil je hierbij advies, dan mag je Klus en Vlam benaderen. Zie onderaan het artikel voor de gegevens of elders in dit magazine voor de advertentie.

Klus en Vlam is een bedrijf dat zich onder andere richt op het installeren en onderhouden van pelletkachels. Pelletkachels hebben namelijk wel onderhoud nodig. Gedurende het jaar kan je zelf het een en ander bijhouden, zoals het schoonhouden van de vuurpot, de asbak en de deur. Maar het binnenwerk heeft één keer per jaar een secure schoonmaakbeurt nodig, waarbij ook de schoorsteen geveegd wordt. Dit alles zorgt ervoor dat de kachel mooi blijft branden en er geen schoorsteenbrand kan ontstaan. Ook zijn sommige onderdelen aan slijtage onderhevig. De monteur kan heel goed aangeven wanneer vervanging nodig is en dit dan voor u doen.

Zelf hebben wij nu ongeveer een jaar een pelletkachel en ik kan me bijna al niet meer voorstellen hoe het zonder was. De warmte is zo prettig. Het is een heel andere warmte dan de warmte van de CV, minder drukkend en benauwend. En de vlammetjes zorgen daarnaast voor een knus gevoel wat je verleidt om de televisie uit te laten en het samen gezellig te maken.
Ook als ik alleen thuis ben, geniet ik van de kachel. Kaarsjes aan, pot thee binnen handbereik en dan een boek of een haakwerkje erbij.
Dat is duurzaam genieten!

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Klus en Vlam (www.klusenvlam.nl ).